Scheiden met BabyOnline coaching en advies.
Voorwaarden en overeenkomst van opdrachtVoor aanvang van een advies of coaching gesprek vraag ik je om per email je akkoord te geven over de volgende overeenkomst.M.A.J. Laarakker, adviseur/coachen mevr.       , cliënte/ dhr.    clientgeboortedatum:adres:Komen hierbij overeen:1 - Globale omschrijving van de KwestieCliënt(e) gaat scheiden of is reeds gescheiden en mevr. Laarakker adviseert op het gebied van zorgregeling, ouderschapsplan en gescheiden opvoeden.2 – Advies en coaching2.1       Mevr. Laarakker is verantwoordelijk voor de inhoud van het advies en de begeleiding. Cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij/hij dit advies toepast.2.2       De opdracht vangt aan per datum ondertekening van dit contract. 3 - VertegenwoordigingDe bijeenkomsten vinden uitsluitend telefonisch met of zonder beeld plaats. Cliënt(e) is alleen zelf aanwezig bij de bijeenkomsten. Er zal geen andere persoon in de ruimte aanwezig zijn, zonder dat mevr. Laarakker hiervan op de hoogte is en hiervoor toestemming heeft gegeven. 4 – Honoraria en kosten4.1       Het honorarium voor de werkzaamheden van mevr. Laarakker is € .. per uur (afhankelijk van de gewenste ondersteuning en nader af te spreken tijdens het telefonisch kennismakingsgesprek).Het honorarium zal berekend worden voor de telefonische/online bijeenkomsten, alle overige contacten met cliënte (hetzij elektronisch, schriftelijk, telefonisch of in persoon), het opmaken van het ouderschapsplan en/of andere verslagen.4.2       De kosten voor een alimentatieberekening (indien gewenst) bedragen € 75 (incl. btw).4.3       Werkzaamheden worden na iedere bijeenkomst door middel van een betaalverzoek gefactureerd. Het betaalverzoek zal per direct worden voldaan.5 – Geheimhouding en privacy5.1       Mevr. Laarakker verplicht zich zonder enig voorbehoud tot geheimhouding.5.2       Samen met deze overeenkomst ontvangt cliënt(e) de privacyverklaring in de mail.Aldus overeengekomen en per mail gedateerd en voor akkoord verklaard door mediator en cliënt(e).

Voorwaarden en overeenkomst van opdracht

Voor aanvang van een advies of coaching gesprek vraag ik je om per email je akkoord te geven over de volgende overeenkomst.

M.A.J. Laarakker, adviseur/coach

en mevr.       , cliënte/ dhr.    client

geboortedatum:

adres:

Komen hierbij overeen:

1 - Globale omschrijving van de Kwestie

Cliënt(e) gaat scheiden of is reeds gescheiden en mevr. Laarakker adviseert op het gebied van zorgregeling, ouderschapsplan en gescheiden opvoeden.

2 – Advies en coaching

2.1       Mevr. Laarakker is verantwoordelijk voor de inhoud van het advies en de begeleiding. Cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij/hij dit advies toepast.

2.2       De opdracht vangt aan per datum ondertekening van dit contract. 

3 - Vertegenwoordiging

De bijeenkomsten vinden uitsluitend telefonisch met of zonder beeld plaats. Cliënt(e) is alleen zelf aanwezig bij de bijeenkomsten. Er zal geen andere persoon in de ruimte aanwezig zijn, zonder dat mevr. Laarakker hiervan op de hoogte is en hiervoor toestemming heeft gegeven. 

4 – Honoraria en kosten

4.1       Het honorarium voor de werkzaamheden van mevr. Laarakker is € .. per uur (afhankelijk van de gewenste ondersteuning en nader af te spreken tijdens het telefonisch kennismakingsgesprek).

Het honorarium zal berekend worden voor de telefonische/online bijeenkomsten, alle overige contacten met cliënte (hetzij elektronisch, schriftelijk, telefonisch of in persoon), het opmaken van het ouderschapsplan en/of andere verslagen.

4.2       De kosten voor een alimentatieberekening (indien gewenst) bedragen € 75 (incl. btw).

4.3       Werkzaamheden worden na iedere bijeenkomst door middel van een betaalverzoek gefactureerd. Het betaalverzoek zal per direct worden voldaan.

5 – Geheimhouding en privacy

5.1       Mevr. Laarakker verplicht zich zonder enig voorbehoud tot geheimhouding.

5.2       Samen met deze overeenkomst ontvangt cliënt(e) de privacyverklaring in de mail.

Aldus overeengekomen en per mail gedateerd en voor akkoord verklaard door mediator en cliënt(e).

VoorwaardenPrivacyverklaring06 25014346info@scheidenmetbaby.nl
© Alle rechten voorbehouden.